Poprzedni
2

Pakiet kursów “STYLISTA POD KLUCZ VIP”

3499,00  na rok
Następne

Kurs “Nie straszne mi choroby paznokci”

139,00  na 2 mięsiące
photo output

Wpłata za kurs STYLISTA POD KLUCZ” VIP 5 MIESIĘCY w szkole Lawanails

689,00 

SKU: 20386

Opis

REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIU ” STYLISTA POD KLUCZ” VIP 5 MIESIĘCY

ORGANIZOWANYM PRZEZ FIRMĘ LAWANAILS NATALIA SIELAWA

MIESZCZĄCEJ SIĘ W KRĘCZKACH PRZY UL. NIEZAPOMINAJKI 18 05-850 O NUMERZE NIP 5222818956

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki zgłoszenia oraz uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez firmę szkoleniową Lawanails Natalia Sielawa o numerze NIP 5222818956
 2. Szczegółowe informacje o organizowanych szkoleniach znajdują się na stronie lawanails https://www.lawanails.pl
 3. Koszty produktów potrzebnych do pracy pokrywa uczestnik
 4. Szkolenia odbywają się poprzez platformę lawanails.pl i można je oglądać w panelu „Moje szkolenia”.
 5. Uczestnik ma możliwość dostępu do lekcji, po wykonaniu konkretnych zadań i prac domowych.

§ 2 Zgłoszenia na szkolenie

 1. Uczestniczką / uczestnikiem szkolenia jest osoba zgłaszająca się poprzez podanie swojego numeru telefonu oraz imienia i nazwiska w korespondencji sms’owej.
 2. Uczestnicy zobowiązani są  rzetelnego podejścia do kursu i realizacji zadań wg. podanego zakresu przez organizatora.
 3. Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem terminu określonego w danym o kursie, zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji oraz niniejszego regulaminu.
 4. Ilość miejsc na każde szkolenie jest ograniczona. O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone przez Organizatora za pośrednictwem komunikatora whatsupp bądź w korespondencji telefonicznej sms.
 6. W szkoleniu bierze udział konkretna grupa uczestników:
 • Grupa I- Przyszli styliści paznokci
 • Grupa II – Styliści paznokci

§ 3 Rezygnacja ze szkolenia

 1. Decydując się na kurs, uczestnik oświadcza, że zobowiązuje się do wpłaty za kurs w 6 następujących transzach: 1. Wpłata 400zł brutto zł przed rozpoczęciem kursu, która daje gwarancję miejsca. 2. Wpłata 689 zł w kolejnych 5 miesiącach. Całkowita kwota za kurs to 3845zł brutto.
 2. Uczestnik oświadcza, że realizując pierwszą wpłatę rezerwacyjną, wyraża zgodę na uiszczenie pełnej kwoty za kurs w kwocie 3845 zł brutto do końca trwania kursu.
 3. Organizator ma prawo nie udostępnić kolejnych bloków szkoleniowych gdy uczestnik nie wykona wpłaty w konkretnym miesiącu, pod rygorem całkowitego zamknięcia dostępu do kursu.
 4. Organizator ma prawo, mimo wpłaty, nie dać dostępu do kursu gdy uczestnik nie wykonał pracy domowej w danym bloku edukacyjnym.
 5. Regulamin kursu obowiązuje każdego uczestnika bez wyjątku, czy płatność realizuje przez sklep, PayPal, przelew tradycyjny czy inną formę płatności na konta firmy lawanails Natalia Sielawa.

§ 4 Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnicy zobowiązani są realizowania określonych wpłat w 1 dniu miesiąca.
 2. Uczestnicy po ukończonym kursie mają możliwość korzystania z kursu jeszcze przez 2 lata od daty rozpoczęcia się kursu
 3. Uczestnicy są zobowiązani do podania danych do faktury przed rozpoczęciem się kursu, jeśli jej potrzebują.
 4. W blokach edukacyjnych uczestniczka/uczestnik przystępuje do testu sprawdzającego wiedzę zdobytą podczas szkolenia oraz otrzymuje zadania domowe, które należy wykonać by przejść do kolejnego bloku edukacyjnego.
 5. Uczestnik otrzymuje dodatkowe lekcje wideo na żywo oraz materiały szkoleniowe.
 6. Każdy uczestnik po zakończeniu kursu i wykonaniu prac domowych, otrzyma certyfikaty potwierdzający udział w szkoleniu.

§ 5 Ochrona danych osobowych

 1. Wypełniając formularz zgłoszeniowy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( t. j. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).
 2. Uczestnikom przysługuje prawo do wglądu w treść swoich danych osobowych, do dokonania ich zmiany oraz żądania ich usunięcia.
 3. Wypełniając formularz zgłoszeniowy uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku przez Organizatora.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie w porozumieniu z Ministerstwem Rozwoju.
 2. Wprowadzone zmiany będą na bieżąco publikowane na stronie www.lawanails.pl
 3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

Koszyk

0
image/svg+xml

Brak produktów w koszyku.

Kontynuuj zakupy

Nasza strona internetowa używa informacji zapisanych za pomocą plików Cookies.

Czytaj więcej…